Nový školní rok přinese nový on-line katalog pro naše čtenáře

29.07.2015 09:55

Oznamujeme našim čtenářům, že 1. září 2015 přecházíme na nový knihovní systém

Tato novinka souvisí i se změnou on-line katalogu, který slouží k vyhledávání dokumentů. Můžete se těšit na nový vzhled a nové funkce katalogu. 

V období od 1. září 2015 do 31. prosince 2015 bude probíhat ostrý provoz v tzv. "startovacím režimu". Prosíme o shovívavost a trpělivost při vyřizování vašich požadavků. 

Věříme, že všechny změny přispějí k vaší spokojenosti a přinesou větší komfort především Vám, čtenářům.