Knihovna vyhlašuje literární soutěž

15.01.2015 10:29

Knihovna ve Frenštátě p. R. slaví 140 let

Vyhlašuje: Městská knihovna Frenštát p. R.

Téma:

Jaké budou knihovny v budoucnu?

Co se děje v knihovně v noci?

Která kniha a proč mě vystihuje?

 

Žánr: libovolný - poezie, próza, publicistika (báseň, esej, povídka, pohádka, fejeton….)

Kategorie:

1. kategorie 6 - 10 let

2. kategorie 11 - 15 let

Vyhodnocení: 1. – 3. místo (I. kategorie) a 1. - 3. místo (II. kategorie)

 

Ceny budou slavnostně předány v rámci oslav Dne města 12. června 2015.

 

Pravidla a podmínky: Každá osoba může odevzdat pouze jeden příspěvek. Nelze použít příspěvek, který byl v minulosti přihlášen do jiné literární soutěže, nesmí být plagiátem a jeho zveřejnění na webu knihovny nesmí být omezeno autorskými právy. Zasílat elektronicky ve formátu: .doc, .docx, .pdf na e-mail knihovna@mufrenstat.cz do uzávěrky 30. dubna 2015.

V e-mailové zprávě uvádějte: jméno a příjmení, rok narození, bydliště (pouze město, obec), kontakt (tel. + e-mail) a název školy.

Kritéria příspěvku: rozmezí do 3 stran A4. Typ písma Arial, vel. 10. Napsán v českém jazyce.

 

Hodnotí se sloh, ale i originalita, myšlenka, hloubka s jakou je téma zpracováno.