Kam s použitými bateriemi? Knihovna se nově stala jejich sběrným místem

20.04.2018 14:43

 

Nově můžete využít před vstupem do knihovny sběrné nádoby na použité baterie. Tříděním baterií chráníte životní prostředí a dáváte jim šanci na nový život!

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Kde všude najdete sběrná místa zjistíte na www.ecobat.cz