Internetová soutěž "Po stopách protestantismu v Těšínském Slezsku"

01.06.2017 11:40

 

Internetová soutěž „Po stopách protestantismu v Těšínském Slezsku“ je věnována významné osobnosti Těšínského Slezska Jiřímu Třanovskému, jehož životní stopa je spjata s myšlenkami reformace.

Město Český Těšín se připojilo k projektu „Evropská města reformace“, jehož cílem je posílení partnerství mezi evropskými církvemi a městy u příležitosti 500. výročí reformace. V rámci projektu je Český Těšín jediným městem v České republice, které je titulováno „Evropské město reformace“. V současné době je takto označeno 96 měst ze 17 zemí Evropy.

Motto soutěže: „Poučení – Objevování – Poznání“ (Poučení z textů v soutěži. Objevování nových informací. Poznávání uvedených míst v soutěži).

Soutěž je určena široké veřejnosti bez omezení. Je situována do oblasti Těšínského Slezska v jeho historických hranicích a texty jsou uvedeny v českém a polském jazyce.

Obsahem soutěže je práce s mapou Těšínského Slezska na webu soutěže, zodpovězení jednotlivých otázek a práce s fotografiemi.

Začít odpovídat na otázky a vkládat fotografie můžete od půlnoci 1. června (0:00 h) do půlnoci 15. září 2017 (24:00 h). Vyhlášení a ocenění vítězů proběhne 18. října 2017 v čítárně a kavárně Avion (Český Těšín) na slavnostním vyhodnocení této soutěže.

Jak se zapojit do soutěže naleznete ZDE.