Hledáme dobrovolníky!!

09.12.2013 10:48

Je vám 15 a více let? Nevíte co s volným časem? Cítíte se osamoceni? Máte rádi knihy a prostředí knihovny? Staňte se dobrovolníky a  spolupracujte s naší knihovnou. Nyní máte jedinečnou šanci přihlásit se, a to  osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@mufrenstat.cz. Právě takové lidi hledáme. Stačí uvést jméno, příjemní, tel. kontakt (popř. e-mail), ozveme se vám. 

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, zkušenosti, dovednosti a energii k rozšíření či zkvalitnění služeb knihovny, příp. napomáhá při aktivitách spojených se službami knihovny

Dobrovolnictví není pro knihovny v ČR novým fenoménem, dobrovolníci v knihovnách byli a jsou. Proto i naše knihovna takové lidi hledá. Rozvoj dobrovolnictví v knihovnách je jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015 a my bychom rádi přispěli k  naplnění tohoto bodu koncepce.