Grafologie byla úspěšná

31.10.2014 11:38

Vzdělávací přednáška spojená s možností hlubšího sebepoznání Grafologie aneb tajemství výkladu písma  byla zaměřena na základy grafologie a pootevřela dvířka k tajemství naší osobnosti v závislosti na našem rukopise. Grafologie sleduje odchylky v rukopise, které vyjadřují naši vitalitu, temperament, emocionální prožívání, racionalitu, kreativitu, vůli, sebepojetí, sebelásku, sebevědomí, duševní rovnováhu, způsob komunikace s okolím apod. 

Přednášku vedla lektorka Dagmar Kravčíková z Karviné a plný sál ZUŠ pouze svědčil o velkém zájmu o tuto problematiku.

Foto naleznete v odkazu fotogalerie