Frenštátská knihovna je první v kraji s novým knihovním systémem

15.10.2015 12:58

Tisková zpráva z 15.10.2016 na stránkách Městského kulturního střediska Frenštát p. R.

 

Frenštátská knihovna je první v kraji s novým knihovním systémem

V září letošního roku přišla Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm s novinkou. Jako zcela první knihovna v MS kraji totiž spustila nový knihovní systém KOHA a nový on-line katalog Vufind. Změna systému je spojena se změnami, které se týkají výpůjček jednotlivých dokumentů, jejich vrácení, ale i rezervování knih, upomínek a placení tzv. zpozdného.

Automatizace knihovního fondu se v Městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm datuje k roku 1995. Po celou dobu knihovna využívala knihovní systém Lanius, později povýšen na název Clavius. Proč se knihovna rozhodla změnit letitý systém za nový, nám řekla knihovnice Daniela Tejčková "Žijeme ve společnosti, která svým prudkým rozvojem informačních technologií ovlivňuje i knihovny. Knihovna musí držet krok s dobou. Zvláštností knihovního systému KOHA je to, že je open source - otevřený. Je tedy nekomerční". Vznik systému KOHA se datuje k roku 1999 a v současné době jej používá více jak 750 knihoven po celém světě. Jde o kompletní integrovaný knihovní systém, který se neustále vyvíjí. Nevytváří závislost na jednom dodavateli. Je to flexibilní webová aplikace a je v českém jazyce. V ČR je zatím velice málo knihoven, které se vydaly jít cestou open source systému. Je to způsobeno především tím, že v knihovnách není dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by dohlíželi na fungování systému po stránce procesní. Jak se zdá, Městská knihovna ve Frenštátě p. R. se s tímto dokázala vypořádat díky spolupráci se společností eReading. Jistě je zajímavé i to, že nový systém by měl přinést úsporu ve financích a větší komfort pro knihovníky, ale i čtenáře.

Nový systém a nový on-line katalog přinese řadu dalších pozitivních inovací. Jednou z nich je i půjčování e-knih. E-knihy si čtenáři mohou stáhnout do svého zařízení, kde po dobu 21 dnů budou aktivní. Je možné si také vypůjčit čtečku e-knih přímo v knihovně. On-line katalog má nejen nový a moderní vzhled, má také řadu zajímavých funkcí. Čtenář může např. on-line doporučit nákup konkrétního titulu knihy nebo rezervovat knihu, která je na regále v knihovně. Doposud byla možná rezervace pouze knih, které byly vypůjčené jiným čtenářem, tedy takové knihy, které nejsou v knihovně momentálně k dispozici. "Jednou ze zásadních změn je účtování zpozdného" řekla nám dále Daniela Tejčková. "Dříve se účtovalo zpozdné za tzv. pozdní návštěvu a pozdní vrácení knih. Nově se účtuje zpozdné za jednotlivé tituly, které překročily výpůjční dobu. Často se stává, že čtenáři navštíví knihovnu i vícekrát v měsíci a vždy si něco půjčí. Dochází tedy k tomu, že si půjčí jednu knihu na počátku měsíce a jinou zase na konci stejného měsíce. V případě, že pak čtenář nevrátí knihy ve stanovené době, je mu naúčtováno zpozdné. Dříve to byl paušál za všechny knihy, nyní bude zpozdné platit pouze za knihy, které termín vrácení skutečně přetáhly. Samozřejmě je pak účtovaná částka zpozdného nižší. Další novinkou je zasílání e-mailů po návštěvě knihovny. Čtenář dostane e-mail se soupisem knih, které při poslední návštěvě vrátil, což vidím jako velmi přínosné pro kontrolu samotného čtenáře" dodala na závěr Daniela Tejčková. Prodloužit si výpůjčku knihy maximálně 2x je i nadále standardem. 
Do konce roku 2015 bude probíhat tzv. dolaďování knihovního systému KOHA i on-line katalogu Vufind podle potřeb knihovníků a čtenářů. 
Pak už snad jen zbývá těšit se, až bude knihovna zase zpět v rekonstruovaném KD.

Foto: Bc. Romana Stejskalová
Tisková zpráva
15. října 2015
Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Edita Golová
Městská knihovna, Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 606756313
www.knihovnafrenstat.cz