DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI - sdělte nám svůj názor!

10.12.2018 13:52

 

Váš názor nás zajímá!

 

Milí čtenáři, prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku, který má sloužit k získání zpětné vazby od vás a k zlepšení našich služeb. Pokud je tedy něco, co byste v knihovně chtěli změnit nebo pochválit, nyní máte možnost vyjádřit svůj názor. Prosíme vás, abyste při zodpovídání otázek byli zcela upřímní.

 

Dotazník má 14 otázek. Pokud není uvedeno jinak, pak na každou otázku je možno vybrat jen jednu odpověď. Zvolením možnosti „Jiná“ můžete svou odpověď rozvést nebo upřesnit. U dvou otázek jste vyzváni k ohodnocení nabídnutých možností stejně jako ve škole, tedy známkami 1-5. Poslední dvě otázky jsou otevřené, kde můžete naplno vyjádřit svůj názor.

 

Dotazník je zcela anonymní a můžete jej vyplnit při osobní návštěvě knihovny nebo on-line v níže uvedeném odkazu.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

VYPLNIT FORMULÁŘ