Biblioweb 2016

05.04.2016 08:47

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů ČR již sedmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. 

V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel se naše knihovna umístila na 3. místě